Nabízíme zájemcům možnost absolvovat v naší organizaci odbornou stáž nebo praxi.


Odborná stáž/praxe bude umožněna studentům a absolventům středních, vyšších a vysokých škol a účastníkům rekvalifikačních kurzů se zaměřením na sociální nebo zdravotní tématiku.


Zaměstnancům poskytovatelů sociálních služeb nabízíme možnost absolvovat jednodenní odbornou stáž v rámci dalšího vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


Praxe/odborná stáž probíhá na základě smlouvy nebo dohody se školou, vysílající organizaci nebo přímo se zájemcem.


Žádost o odbornou stáž ke stažení ZDE.

Vyplněný tiskopis zašlete na adresu: SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost, Čajkovského 2468/2b, 734 01 Karviná Mizerov, IČ 42864917


V případě zájmu o odbornou praxi
se prosím obraťte na kontaktní osobu pro odborné stáže/praxe.


Kontaktní osoba pro odborné stáže/praxe:

Mgr. Hana Pierzchalová, Ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti 

tel. 596 325 856, 773 761 581, email: pierzchalova@slezskahumanita.cz.

 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Čajkovského 2468/2b, Karviná - Mizerov, 734 01