Personální zajištění služby:

Nepřetržitý provoz domova zajišťuje vedoucí zdravotní a sociální služby, úseková sestra, sociální pracovník, všeobecné sestry, pracovníci přímé obslužné péče, pracovnice pro volnočasové aktivity a pracovnice úklidu.

Dále provoz domova zajišťuje Správa SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti (ředitelství), Stravovací provoz a Středisko technického provozu SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti.

Nabízíme tyto služby:

 • celoroční ubytování

 • celodenní stravování a pitný režim, včetně diet

 • základní sociální poradenství

 • úklid, praní, žehlení a oprava ložního a osobního prádla

 • nácvik chůze, nácvik soběstačnosti

 • péči praktického lékaře a odborných lékařů (psychiatr, kožní, zubní, neurolog, urolog)

 • doprovod do odborných poraden

 • úkony zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění (péči poskytují registrované zdravotní sestry)

 • částečná nebo úplná podpora klienta se sníženou soběstačností

 • každodenní kontakt s rodinou a přáteli

 • podpora klienta, aby využíval veřejně dostupné služby mimo domov

 • externí služby kadeřnice, pedikérky, které docházejí do domova dle zájmu klientů

 • zapůjčení knih

 • výchovně vzdělávací programy a aktivizační činnosti (sledování TV, DVD, poslech rádia)

 • volnočasové aktivity (trénink paměti, společenské hry, tělovýchovná činnost, zpívánky); nabídku volnočasových aktivit dále rozšiřujeme

 • oslavy narozenin, svátků a významných událostí; nabízíme pomoc při organizování rodinné oslavy

 • společenské akce v přírodě (opékání párků) výlety, vycházky do přírody, pobyt v zahradě

 • muzikoterapie, relaxační cvičení

 • spolupracujeme s dobrovolníky ADRA

 • možnost využití stolních her

 • rozvoj aktivizace klientů formou nácviku soběstačnosti a volnočasových aktivit

 • možnost využití fakultativních (nadstandardních) služeb za úhradu

sazebník úhrad za ubytování a stravu zde

sazebník úhrad za fakultativní služby zde




 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Čajkovského 2468/2b, Karviná - Mizerov, 734 01