Personální zajištění služby:

Nepřetržitý provoz domova zajišťuje vedoucí zdravotní a sociální služby, úseková sestra, sociální pracovnice, všeobecné sestry, praktické sestry, pracovníci přímé obslužné péče a pracovnice úklidu. Do zařízení dochází nasmlouvaný praktický lékař, pedikérka a kadeřnice.

Dále provoz domova zajišťuje Správa SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti (ředitelství), Stravovací provoz a Středisko technického provozu.

Jaké služby nabízíme:

 • celoroční ubytování

 • celodenní stravování a pitný režim

 • základní sociální poradenství

 • úklid, praní, žehlení a opravu ložního a osobního prádla

 • pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

 • pomoc při hygieně

 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

 • nácvik chůze

 • nácvik a podporu soběstačnosti

 • možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek

 • péči praktického lékaře a odborných lékařů

 • úkony zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění

 • každodenní kontakt s rodinou a přáteli

 • podporu klienta, aby využíval veřejně dostupné služby mimo domov, doprovod

 • externí služby za úhradu (kadeřnice, pedikérka, masáže)

 • zapůjčení knih

 • služby faráře a bohoslužby

 • relaxační cvičení

 • trénink paměti, paměťové společenské hry

 • oslavy narozenin, oslavy svátků (Vánoce, Velikonoce, MDŽ, Den matek, Mezinárodní den seniorů)

 • volnočasové aktivity (vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, hudební a divadelní vystoupení, ruční práce, pěstování zeleniny a výsadba květin, pečení)

 • venkovní aktivity (opékání párků, smažení „vaječiny", výlety), využití zahrady k relaxaci

 • zvířecí terapie

 • zprostředkování služby dobrovolníků

 • možnost využití TV, DVD a audio techniky, PC s připojením k internetu, klavíru možnost využití masážního křesla, žebřin

 • využití společenské místnosti

 • využití kuchyňky k přípravě vlastního jídla

 • využití fakultativních služeb za úhradu

sazebník úhrad za ubytování a stravu zde

sazebník úhrad za fakultativní služby zde 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Čajkovského 2468/2b, Karviná - Mizerov, 734 01