Název zařízení          
Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti
Adresa:
Příkopa 880/2, Český Těšín, 737 01
Forma poskytování:
Pobytová sociální služba
Kapacita:
30 lůžek


Motto:

Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.

                                                                       (Christian Morgenstern)Naše poslání:

Poskytovat komplexní,kvalitní a individuálně zaměřenou pobytovou sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby


Náš CÍL:

Plnohodnotný a spokojený podzim života našich klientů


Prostředky k dosažení CÍLE:

 • Důstojné a útulné prostředí

  • Čistota domova a výzdoba odpovídající cílové skupině

  • Obnova poškozeného vybavení za nové

  • Vymezení osobního prostoru klienta - přizpůsobení se požadavkům klienta na drobné dovybavení svého osobního prostoru

  • Zapojení klientů do spolurozhodování o vybavení a vzhledu společných prostor

 • Bezpečné prostředí

  • Zajištění péče odborně vzdělaným personálem

  • Dostupnost personálu v případě potřeby

  • Dostupnost zdravotní péče

  • Vyhodnocování technicko - bezpečnostních rizik

  • Bezbariérový přístup

 • Prevence sociálního vyloučení

  • Podpora kontaktů s rodinou podpora kontaktů s ostatními klienty

  • Podpora kontaktů s vrstevníky a přáteli

  • Dobrovolnická činnost

  • Podpora kontaktů s přirozeným prostředím a životní realitou (nákupy v obchodech, návštěvy v odborných ambulancích, u kadeřníka, návštěvy kulturních akcí v okolí apod.)

 • Individuální přístup ke klientům

  • Individuální plánování potřeb s klienty

  • Přizpůsobení se cílům uvedených v individuálním plánu klienta, jak jen to je možné

 • Podpora klientů v soběstačnosti

  • Podpora klientů v úkonech, které nezvládnou

  • Pomoc při výběru a zajištění kompenzačních pomůcek, které klientovi pomohou k soběstačnosti a ulehčení životaNaše zásady:
 • Aktivizace - naše podpora, až péče, začíná tam, kde končí síly seniora

 • Důstojnost - vážíme si sebe navzájem a respektujeme se

 • Slušnost - dodržujeme zásady společenského chování

 • Respektování potřeb obyvatel - všichni zaměstnanci domova respektují základní lidská práva našich uživatelů, ochranu osobní svobody, soukromí, osobních údajů, právo na osobní volbu a přiměřené riziko

 • Flexibilita - snažíme se služby, které klientům nabízíme, přizpůsobovat jejich potřebám

 • Diskrétnost - uvědomujeme si, že diskrétnost je důležitým prvkem při jednání a zacházení s našimi uživateli. Diskrétnost zachováváme při získávání informací poskytnutých našimi uživateliNestrannost - všechny uživatele posuzujeme nestranně a rovnoprávně

 • Nestrannost - všechny uživatele posuzujeme nestranně a rovnoprávně

 • Odbornost - máme vzdělaný a kvalifikovaný personál, který si neustále doplňuje poznatky v odborných kurzech a seminářích, za účelem zkvalitňování poskytované péče

 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Čajkovského 2468/2b, Karviná - Mizerov, 734 01