Mobilní hospic:

Poskytuje péči o terminálně nemocné pacienty, přináší nemocným a jejich blízkým účinnou pomoc v závěrečných fázích života. 


Našim cílem:

Je umožnit pacientům s vážným onemocněním, u kterých již byla ukončena medicínská léčba, prožít poslední etapu svého života důstojně, v kruhu své rodiny a přátel. Snažíme se o dosažení co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin.


Základní podmínky přijetí:

  • Pacient trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stadiu.

  • Pacient zná svůj zdravotní stav a porozuměl závažnosti a prognóze své nemoci.

  • Pacient si přeje péči v domácím prostředí.

  • Rodina je ochotná se spolupodílet na péči v rodině a v rodině je alespoň jedna osoba připravená převzít odpovědnost za  kontinuální péči o pacienta.


Potřebujete-li péči Mobilního hospice volejte pondělí až pátek 7:00- 14:00

tel.: 596 342 177, mob.: 604 682 322


O pacienta a jeho blízké pečuje multidisciplinární tým. Lékař mobilního hospice přijímá pacienta do péče a vede jeho léčbu. Je k dispozici vždy, když je třeba zhodnotit změnit či nově nastavit léčbu.Pacient tak nemusí být převážen do nemocnice.

Součástí mobilního hospice je i půjčovna kompenzačních pomůcek - provádíme poradenství při výběru vhodné pomůcky (viz kompenzační pomůcky).


Rovněž provozujeme hospicové poradenství - podrobnosti zde

 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Čajkovského 2468/2b, Karviná - Mizerov, 734 01