Domácí zdravotní péče:

Je hrazena pojišťovnou na základě ordinace registrujícího praktického lékaře a ošetřujícího lékaře po ukončení hospitalizace.


Nabízíme:

 • základní zdravotní péči

 • odbornou zdravotní péči

 • specializovanou zdravotní péči


Základní zdravotní péče obsahuje:

 • sledování vitálních funkcí

 • prevence proleženin

 • péče o hydrataci a vyprazdňování


Odborná zdravotní péče:

 • odběry

 • aplikace všech forem injekcí a infuzí

 • podávání léků, převazy a ošetření ran

 • cévkování žen a mužů

 • zavádění permanentních katetrů a péče o rehabilitační ošetřování

 • výchova k soběstačnosti

 • pravidelné kontroly klientů  a informování praktického lékaře o jeho zdravotním stavu


Specializovaná zdravotní péče:

 • péče o stomie

 • péče o diabetiky

 • péče o klienty s chronickými ranami

 • péče o hemofilické klienty

 • podávání léků přes epidurální katetr

 • odborné poradenství v oblasti dietního režimu a zdravého životního stylu

 • odborné poradenstvi v péči o imobilního klienta a v oblasti inkontinence


Všechny zdravotní výkony jsou prováděny registrovanými všeobecnými sestrami.


Zdravotní péče je pro všechny věkové kategorie.

 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Čajkovského 2468/2b, Karviná - Mizerov, 734 01