Název zařízení:       
Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti
Adresa:
Orlová - Lázy, č.p. 870, 735 11
Forma poskytování:
Pobytová sociální služba
Kapacita:
55 lůžek

Naše poslání:

Posláním domova je zabezpečit důstojné životní podmínky našim klientům a umožňovat jim žít běžným způsobem života, aby se co nejvíce přiblížili způsobu života věkově srovnatelné populaci žijící mimo domov. Usilujeme o to, aby naše služba byla poskytována odborně, kompetentně a lidsky s ohledem na jedinečnost každého klienta a jeho potřeby. Při poskytování služby dbáme na dodržování lidských práv a ctíme etický kodex.


Náš CÍL:

Je poskytování pobytových sociálních služeb klientům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, případně plné zajištění svých základních lidských potřeb, které nemohou být zajištěny rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami.


Naše zásady:
  • ke klientovi a jeho potřebám přistupovat individuálně,

  • podporovat rozvoj samostatnosti klienta,

  • méně pečovat, více pomáhat,

  • motivovat klienta k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování jeho nepříznivé situace,posilovat sociální začleňování klienta,

  • zajišťovat dodržování lidských práv a základních svobod klienta,

  • aktivně klienta informovat o všech aspektech souvisejících s průběhem služby,

  • vytvářet podmínky, v nichž se klient cítí důstojně, sám se rozhoduje a plánuje si svůj život.

 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Sokolovská 1761, 735 06 Karviná – Nové Město