Název zařízení: Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti Horní Suchá         
Adresa:  Vnitřní 921/5, Horní Suchá, 735 35
Forma poskytování:     pobytová sociální služba
Kapacita: 30 lůžek


Domov pro seniory (DpS) Horní Suchá se zavazuje poskytovat sociální službu za účelem zajištění životních potřeb, které si osoby, vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu, nemohou dlouhodobě zajišťovat samy ve vlastním prostředí, a to ani za pomoci dostupných sociálních služeb.


NAŠE POSLÁNÍ:

Posláním Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti Horní Suchá je poskytovat komplexní, kvalitní a individuálně zaměřenou pobytovou sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 


JAKÉ MÁME CÍLE:

 1. Podpora a pomoc seniorům, kteří se ocitli v situaci, kdy s přibývajícím věkem nebo následkem nemoci již nejsou schopni se o sebe či svou domácnost postarat. 
 2. Podpora soběstačnosti a nezávislosti uživatelů, aby mohli přiměřeně ke svému věku a zdravotnímu stavu vést svůj život co nejvíce podobný životu, který vedli ve svém přirozeném prostředí. 
 3. Zajištění veškeré zdravotní a sociální péče uživatelům, podpora sociálních kontaktů. 
 4. Organizace volnočasových aktivit pro uživatele. 
 5. Individuální plánování sociální služby dle potřeb a přání uživatelů. 
 6. Poskytovat službu odborně, komplexně a lidsky s ohledem na jedinečnost každého člověka, ctít etický kodex. 

ZÁSADY, PODLE KTERÝCH SE ŘÍDÍME:

 1. Respektování osobní svobody – nenutíme uživatele k žádné činnosti, která by byla v rozporu s jejich vlastním rozhodnutím. 
 2. Ochrana práv - chráníme práva uživatelů v souladu se zákony, směrnicemi a vnitřními pravidly domova. 
 3. Diskrétnost - je důležitá při jednání a zacházení s našimi uživateli. 
 4. Nestrannost - všechny uživatele posuzujeme nestranně. 
 5. Respektování potřeb - respektujeme základní lidská práva uživatelů, osobní svobodu, soukromí a ochranu osobních údajů. 
 6. Seberealizace - naší snahou je, aby se uživatelé zabývali svými zálibami a koníčky, které jim pomáhají udržet se v dobré fyzické a psychické kondici. 
 7. Odbornost - personál v domově je vzdělaný a kvalifikovaný, neustále si doplňuje poznatky v odborných kurzech a seminářích. 
 8. Partnerství - personál přistupuje k uživatelům jako k partnerům. 
 9. Standardizace - vytváříme standardy kvality sociální péče, kterými se při poskytování služeb řídíme. 

KOMU JE NAŠE SLUŽBA URČENA:

Naše sociální služba je určena osobám nad 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku a zdravotního stavu (chronické duševní onemocnění, chronické onemocnění, zdravotní postižení, kombinované postižení, tělesné postižení), nebo se ocitly v krizi, a nejsou schopny tuto situaci řešit vlastními silami nebo s pomocí rodiny či využitím ambulantních a terénních služeb.


Náš domov není vhodný pro:
 • osoby, které vyžadují službu, jenž neposkytujeme, 
 • osoby, které potřebují službu domova se zvláštním režimem, 
 • osoby, které by narušovaly pokojné soužití s ostatním obyvateli domova, 
 • osoby s agresivními poruchami chování, 
 • osoby závislé na návykových látkách (alkohol, drogy, automaty), 
 • osoby, které trpí akutní infekční chorobou, 
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení, 
 • osoby, které jsou schopny svou sociální situaci řešit za pomocí sociální služby jiného typu, např. pečovatelskou službou, denním stacionářem apod.. 

NĚCO MÁLO Z HISTORIE:

Budova, ve které se domov nachází, byla postavena v roce 1957 a původně sloužila jako mateřská škola. V roce 1991 byl provoz mateřské školy ukončen a budova byla prodána soukromé osobě, která zde krátce provozovala rehabilitační služby. V posledních letech byl 3 však areál zcela prázdný, a proto jej Obec Horní Suchá odkoupila zpět. Obec budovu v roce 2009 nově zrekonstruovala a dne 1.7.2009 zde byl slavnostně zahájen provoz Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti.
Historické fotografie domova ke shlédnutí zde: Historické fotografie


JAK TO U NÁS VYPADÁ:

Domov je dvoupodlažní bezbariérová budova, obklopená velikou zahradou. Ubytovací kapacita činí 30 klientů. Ubytování je zajištěno ve 2 jednolůžkových, 11 dvoulůžkových a 2 třílůžkových pokojích. Pokoj je standardně vybaven polohovatelným lůžkem, nočním stolkem, skříni s uzamykatelnou zásuvkou, umyvadlem s teplou a studenou vodou, anténní televizní přípojkou, stolem s židlemi a přípojkou na telefon a internet.
V přízemí domova se nachází pokoje klientů, izolace, pracovna sester, kuchyň určená pro zaměstnance, sociální zařízení (bezbariérové WC a prostorná koupelna s WC) a společenské koutky pro posezení klientů.
V patře se nachází rovněž pokoje klientů, dále kuchyňka určená pro klienty a návštěvy (je zde k dispozici chladnička, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice a základní kuchyňské vybavení), sociální zařízení (WC a prostorná koupelna s WC), kulturní místnost (vybavená TV, DVD přehrávačem, audio technikou, PC s připojením k internetu, knihovnou a klavírem), společenský koutek pro posezení klientů a kanceláře vedoucí zdravotní a sociální služby a sociální pracovnice.
V suterénu se nachází sklady, šatna a místnost vybavená pro volnočasové aktivity klientů. Před budovou slouží k posezení venkovní lavičky. V areálu DpS se nachází také budova Klubu hornických důchodců Dolu František. Po vzájemné dohodě můžou naši klienti využívat místní prostory k volnočasové aktivitě.
V blízkosti domova je Obecní úřad, pošta, praktický a zubní lékař, lékárna, supermarket, květinářství či cukrárna.
Fotografie z domova ke shlédnutí zde: Jak to u nás vypadá 


PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

Nepřetržitý provoz domova zajišťuje vedoucí zdravotní a sociální služby, sociální pracovnice, úseková sestra, zdravotní sestry, zdravotničtí asistenti, pracovníci přímé obslužné péče a pracovnice úklidu. Dále provoz domova zajišťuje Správa SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti (ředitelství), Stravovací provoz a Středisko technického provozu.


JAKÉ SLUŽBY NABÍZÍME:

 • celoroční ubytování 
 • celodenní stravování (snídaně, oběd, večeře, u diabetiků 2.večeře) 
 • pitný režim 
 • nepřetržitou ošetřovatelskou péči 
 • nácvik chůze a nácvik soběstačnosti 
 • sociální poradenství 
 • úklid 
 • praní, žehlení a oprava ložního a osobního prádla 
 • zajištění péče praktického lékaře a odborných lékařů (urolog, kožní, zubní, psychiatr, neurolog) 
 • doprovod do odborných poraden 
 • úkony zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění (zajišťují registrované zdravotní sestry a zdravotničtí asistenti)
 • rehabilitační cvičení pod vedením rehabilitačního pracovníka 
 • možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek 
 • každodenní kontakt s rodinou a přáteli 
 • podporu klienta, aby využíval veřejně dostupné služby mimo DpS 
 • volnočasové aktivity (sledovaní filmů, poslech hudby, aromaterapie, práce s PC, hraní společenských her, malování, luštění křížovek a rébusů, pečení, procházky, posezení v zahradě, aj.) 
 • organizace kulturních a společenských akcí (koncerty, vystoupení dětí, opékání párků) 
 • oslavy narozenin, svátků a tradic (Velikonoce, MDŽ, pálení čarodějnic, Den Matek, smažení vaječiny, Vánoce, aj.) 
 • zvířecí terapie – psí fenka Arťa 
 • možnost využití TV, DVD a audio techniky, PC s připojením k internetu, klavíru 
 • možnost využití masážního křesla 
 • možnost samostatné přípravy vlastního jídla v kuchyňce v 2.NP 
 • možnost využití fakultativních (nadstandardních) služeb za úhradu 
 • externí služby kadeřnice a pedikérky, které docházejí do domova dle zájmu klientů 
 • možnost nákupu v pojízdné prodejně 
 • zapůjčení knih 
 • služby faráře a bohoslužby